>> Strona główna
>> Aktualności
>> Varia
>> Akty prawne
>> Modlitwy
>> Regulamin cmentarza
8. PIEŚNI O MIŁOSIERDZIU BOŻYMJEZU, UFAM TOBIE

1. Zmiłuj się nade mną
w miłosierdziu Swoim,
spojrzyj z miłoscią
i z grzechów mnie obmyj.

Refren:
Jezu, ufam Tobie
Miłosierny Boże
Jeszcze raz mi przebacz,
błagam Cię w pokorze.

2. Daj mi serce nowe i radość sumienia.
Przywróć nadzieję Twego przebaczenia.

3. Dawnych naszych grzechów nie pamiętaj, Panie.
Wspomnij na Twoje wielkie zmiłowanie.

BĄDŹ UWIELBIONY, MIŁOSIERNY BOŻE

1. Bądź uwielbiony, milosierny Boże,
Wszechmocny Stwórco, dobry nasz Panie.
Cześć Ci oddajem w najgłębszej pokorze,
W Bóstwa Twojego tonąc oceanie.

2. Bądź uwielbiony Ty, w Trójcy Jedyny,
tak niezgłębiony i niepojęty
Ty co przebaczać umiesz wszystkie winy,
Trzykroć wołamy: Święty, Święty, Święty.

3. Bądź uwielbiony miłosierny Boże,
Żeś zstąpić raczył z niebios na Ziemię.
Wielbimy Ciebie w najgłębszej pokorze,
Żeś tak wywyższył całe ludzkie plemię.

4. Bądź uwielbiony w miłosierdzia dziele
Przez wszystkie serca Tobie zawsze wierne,
Które Cię wielbią tu w Twoim Kościele,
A którym dałeś życie nieśmiertelne.

5. Bądź uwielbiony Stwórco nasz i Panie
Przez wszechświat, który wielbi Cię w pokorze,
Dziękujmy Stwórcy, ile sił nam stanie,
I wysławiajmy miłosierdzie Boże!

O, MIŁOSIERDZIA

1. O, miłosierdzia, miłosierdzia, Panie,
Twojego ludu niech Cię nędza wzruszy.
O dobry Jezu, przyjmij to błaganie,
Które do Ciebie płynie z głębi duszy.

O, miłosierdzia.

2. O, miłosierdzia, dla dusz, które giną,
Z dala od Ciebie na bezdrożach świata.
Dla nich Twe rany Krwią najdroższą płyną,
Dla nich cierń ostry Twe czoło oplata.
O, miłosierdzia.

3. Przez Matki Twojej wszechwładną przyczynę
Rzuć nam Twej łaski ożywcze promienie,
I miłosierdzia, przyspieszaj godzinę
I wszystkim, Jezu, wszystkim daj zbawienie.
O, miłosierdzia.

PANIE, UFAM MIŁOSIERDZIU TWEMU

1. Bądź światłością dla mych oczu, Panie Boże mój.
By sen śmierci mnie nie zmorzył.
Aby nie rzekł wróg: Pokonałem go.
Refren
Panie, ufam miłosierdziu Twemu!

2. Ufam miłosierdziu Twemu, serce cieszy się.
Tyś udzielił mi pomocy. Tobie śpiewać chcę.
Dobroczyńco mój.
Refren

Panie, ufam miłosierdziu Twemu!

W KAŻDYM STRAPIENIU

1. W każdym strapieniu i o każdej porze,
Czuwa nad nami Miłosierdzie Boże.
Kto Miłosierdziu Bożemu zaufa,
Wesprze go Pan Bóg i modlitw wysłucha .

2. Gdy krew i woda z Serca się polały,
Bóg miłosierdziem okrył świat ten cały.
Więc uwielbiajmy miłosierdzie Boże,
W każdym strapieniu i o każdej porze.

3. Gdy Serce Boskie włócznią wskroś przeszyto,
Krew z wodą trysły falą przeobfitą.
Krew zmywająca tego świata grzechy,
Woda kojąca - balsamem pociechy.