>> Strona główna
>> Aktualności
>> Varia
>> Akty prawne
>> Modlitwy
>> Regulamin cmentarza
To warto przeczytać.....

"Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. Dzięki niej to przodkowie otrzymali świadectwo.
Przez wiarę poznajemy, że słowem Boga światy zostały tak stworzone, iż to, co widzimy, powstało nie z rzeczy widzialnych (...) Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu.
Przystępujący, bowiem do Boga musi uwierzyć, że [Bóg] jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają"
(List do Hebrajczyków 11, 1)

Zobacz

To przemijanie ma sens

Czyściec- niezbędne oczyszczenie przed spotkaniem z Bogiem

Rozważanie o śmierci

O tym, co po drugiej stronie